all digital weeks 2024

13-31 maja 2024 w całej Europie

Czas na cyfrowe umiejętności

#ADWeeks2024 #AllDigitalWeeks

O kampanii

W latach 2011-2023 polska edycja kampanii All Digital Weeks nosiła nazwę „Tydzień z Internetem”.

Europejska kampania All Digital Weeks promuje umiejętności cyfrowe jako kluczowe kompetencje niezbędne do satysfakcjonującego życia w cyfrowym świecie.

W ramach kampanii zachęcamy biblioteki, szkoły i inne instytucje i organizacje w całej Polsce do organizacji wydarzeń, podczas których dzieci, młodzież, osoby starsze zdobędą nową wiedzę i cyfrowe umiejętności w różnych obszarach tematycznych.

Pomagamy stawić czoło dynamicznym przemianom technologicznym i pokazujemy, jak korzystać z cyfrowych narzędzi świadomie, bezpiecznie i z głową. Promujemy równość, różnorodność i włączenie społeczne.

Uświadamiamy konsekwencje zagrożeń technologicznych, takich jak wszechobecna dezinformacja, dla trwałości demokracji. Zachęcamy do rozwijania umiejętności cyfrowych, by się przed nimi chronić.

Pokazujemy możliwości i szanse, jakie dają nowe technologie. W tegorocznej edycji kampanii promujemy dobrą współpracę ze sztuczną inteligencją, w tym bezpieczne i kreatywnie korzystanie z narzędzi AI w różnych obszarach życia.

Cele

  1. Upowszechnianie działań z zakresu edukacji cyfrowej, prowadzonych przez różne instytucje i organizacje, skierowanych do szerokich grup odbiorców;
  2. Promowanie działań z zakresu edukacji cyfrowej, zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, wśród decydentów tworzących polityki dotyczące edukacji cyfrowej na szczeblu lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim;
  3. Zwiększanie świadomości na temat umiejętności cyfrowych niezbędnych w procesie transformacji cyfrowej w krajach UE.

Organizatorzy i partnerzy

Europejską kampanię organizuje All Digital.

Koordynatorem polskiej edycji jest FRSI

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do polskiej edycji kampanii w roli Partnera FRSI, i jeśli chcieliby Państwo podzielić się wartościowymi zasobami edukacyjnymi, które warto upowszechniać na stronie kampanii, prosimy o kontakt: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl.

Dotychczas byli z nami:

Slide
Slide
Slide
poprzedni
następny

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Forum Kraków, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Forum Kraków, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, Safe Kiddo Foundation, Stowarzyszenie WIOSNA, Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy, Związek Harcerstwa Polskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Laboratorium EE, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, mBank, Microsoft, Orange Polska, UPC Polska, Polska Akcja Humanitarna (PAH). 

Tematyka kampanii

Każdego roku All Digital – europejski organizator kampanii proponuje tematy o szczególnym znaczeniu. W 2024 roku są to:

Umiejętności cyfrowe na rzecz zatrudnienia, przedsiębiorczości i innowacji (przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji dla wszystkich, od umiejętności podstawowych do zaawansowanych)

Umiejętności cyfrowe w zakresie „równości, różnorodności i integracji” – od podstawowych do zaawansowanych (migracja, demokratyzacja, luka płciowa, pochodzenie etniczne)

DigComp, DigCompEdu i certyfikaty umiejętności cyfrowych (MyDigiSkills, Europejski Certyfikat Umiejętności Cyfrowych, DigComp Hub)

Umiejętność korzystania z mediów cyfrowych i dezinformacja

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczniejszy internet

Umiejętności cyfrowe na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju (odniesienie do Bliźniaczej Transformacji, GreenComp, SDGs)

Umiejętności cyfrowe dla określonych sektorów (edukacja, przemysł kulturalny i kreatywny, transport, zdrowie…).

Zastosowanie AI (sztucznej inteligencji) w edukacji i szkoleniach

Jakiekolwiek wydarzenie edukacyjne dotyczące któregoś z powyższych tematów, może być organizowane i promowane w ramach kampanii All Digital Weeks: Czas na cyfrowe umiejętności. W Polsce każdego roku proponujemy motyw przewodni i poświęcone mu materiały – scenariusze spotkań lub zajęć do przeprowadzenia w bibliotece, szkole, domu kultury lub innej instytucji bądź organizacji. W 2024 roku takim motywem jest: Człowiek – maszyna: dobra współpraca.

Porozmawiajmy na temat:

Człowiek – maszyna: dobra współpraca

#ADWeeks2024 #AllDigitalWeeks

Tematy w poprzednich edycjach:

Tydzień z Internetem 2023

to czas, gdy zaczynały się rozwijać narzędzie sztucznej inteligencji. Hasłem edycji 2023 stało się „Ogarnij to! Kompetencje cyfrowe w czasach przełomu”.

Tydzień z Internetem 2022

zbiegł się w czasie z początkiem wojny w Ukrainie i proponował narzędzia ochrony przed dezinformacją towarzyszącą wojnie.

Tydzień z Internetem 2021

proponował rozwijanie umiejętności cyfrowych w różnych dziedzinach życia (My Digital Life).

Tydzień z Internetem 2020

eksplorował możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych w czasie pandemii i uczenia się online.

Tydzień z Internetem 2019

był okazją do rozwijania krytycznego myślenia i umiejętności rozpoznawania fake newsów.

Tydzień z Internetem 2018

zachęcał do weryfikowania posiadanych informacji o świecie i do patrzenia na różne wydarzenia z innej perspektywy.

Tydzień z Internetem 2017

zachęcał do zainspirowania się dostępnymi w sieci materiałami na temat majsterkowania, gotowania i szycia. Uczestnicy akcji brali udział w quizie i poznawali blogi oraz strony internetowe pomocne w rozwijaniu pasji.

Tydzień z Internetem 2016

dotyczył świadomego korzystania z sieci i bezpiecznych e-zakupów. Uczestnicy akcji dowiadywali się, w jaki sposób tworzyć odpowiednie hasła do poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.

Tydzień z Internetem 2015

zapewniał ogromną dawkę dobrej zabawy i sporą dawkę wiedzy dla uczestników; dzieci uczyły się podstaw programowania, młodzież zastanawiała się (robiąc zdjęcia), jaka będzie ich ścieżka kariery, a osoby starsze uczyły się obsługi tabletów.

Tydzień z Internetem 2014

wpisywał się w inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz zdobywania i podnoszenia umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom we współczesnej gospodarce, dzieci z rodzicami zastanawiali się wspólnie „co ze mnie wyrośnie”, a młodzież brała udział w grze „zagraj w przyszłość”.

Tydzień z Internetem 2013

zachęcał do stawiania pierwszych kroków w Internecie, do przeprowadzania przy jego pomocy zarówno zabawnych eksperymentów naukowych, jak i doświadczeń pokazujących, jak z nowoczesnych technologii mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Tydzień z Internetem 2012

poświęcony był aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej; odbywały się integrujące i inspirujące spotkania dla dzieci, rodziców, dziadków z wykorzystaniem zasobów internetowych (wspólne budowanie drzewa genealogicznego swojej rodziny, wirtualnej podróży dookoła świata, internetowy quiz wiedzy o piłce nożnej).

Tydzień z Internetem 2011

był skierowany do osób powyżej 50. roku życia, wśród których odsetek osób korzystających z Internetu jest najniższy; seniorzy poznawali zasoby online na temat zdrowia, serwis YouTube oraz funkcjonowanie komunikatora Skype.