all digital weeks 2024

13-31 maja 2024 w całej Europie

Czas na cyfrowe umiejętności

#ADWeeks2024 #AllDigitalWeeks

Partnerzy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Prowadzi przedsięwzięcia badawcze, szkoleniowe, wspieramy instytucje i organizacje w tworzeniu aktywnych społeczności. Testuje nowatorskie rozwiązania w działaniach społecznych, tworzymy i promuje nowe modele w sferze kultury, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości. Od 10 lat organizacja specjalizuje się w realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Więcej informacji

My Digital Life

My Digital Life to projekt wsparcia uczennic, uczniów, studentek, studentów oraz profesjonalistek i profesjonalistów ze wszystkich sektorów (prywatnego, publicznego i pozarządowego) w procesie transformacji cyfrowej. Nasze działania kierujemy do tych, którzy czują potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w celu utrzymania, kontynuacji lub rozwoju kariery zawodowej. Projekt My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability. Więcej informacji

Włączenie cyfrowe

Seniorzy w sieci

Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” został przygotowany z myślą o potrzebach współczesnych seniorów. Ma on charakter edukacyjny i dotyczy kompetencji medialnych seniorów.

Więcej informacji i materiały edukacyjne

Sztuczna inteligencja

Jak sztuczna inteligencja może pomagać w poszukiwaniach pracy?

Podczas webinarium zorganizowanego w ramach projektu My Digital Life zaprezentowaliśmy garść praktycznych wskazówek i narzędzi, które mogą pomóc w procesie poszukiwania pracy oraz przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. Mówiliśmy o tym, jak przy pomocy sztucznej inteligencji analizować ogłoszenia o pracę, jak łatwiej generować elementy CV oraz listu motywacyjnego. Pokazywaliśmy, w jaki sposób wykorzystać narzędzia ChatGPT, Perplexity oraz Canva w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego procesu poszukiwania pracy. Zobacz nagranie